Fashion

Denim Dreams Booklet


Flip through the pages of the Denim Dreams booklet that was specially created for the exhibition. The character of denim is captured through the lens of OZONs photographers.

Photographers: Costas Avgoulis, Nikolas Ventourakis,
Marios Kalamaris, Yiorgos Kaplanidis, Yiorgos Mavropoulos, Thanos Tsakonas, George Malekakis